3 oktober 2022

Nieuwbouw kantoor en productiehallen Octatube

Direct naast het huidige kantoor en productiehallen van Octatube, is gestart met de nieuwbouw. Door veel glas toe te passen in de gevels, kunnen buurtbewoners en voorbijgangers gemakkelijk naar binnen kijken om te zien wat Octatube doet en maakt. Ze zien het proces, de producten, de werkwijze en werkomgeving. De gebouwen vormen een open en levendig geheel. Dit verstevigt de  uitstraling als maakbedrijf. De gebouwen hebben aan de buitenkant een vastomlijnde structuur. De binnenruimtes zijn juist flexibel en vrij indeelbaar.

Ook is er in het nieuwe pand ruim aandacht voor duurzaamheid en milieu. Net als de huidige hallen komen ook de nieuwe hallen bijvoorbeeld vol te liggen met zonnepanelen. Warmte/koude opwekking gaat via een bodemsysteem (aardwarmte) en het nieuwe gebouw (zowel kantoor als hal) heeft primair energiegebruik van <0 kWh/m2. Voor de inrichting gaat men op zoek naar manieren om materialen te hergebruiken of restmateriaal te gebruiken. Het kantoorgebouw start met twee bouwlagen. Maar constructief gezien (en qua warmte-opwekking) is het gereed voor toevoeging van twee extra bouwlagen.

LMV heeft het fraaie ontwerp van Naomi Schiphorst bouwkundig mogen uitwerken, in opdracht van Octatube. Ingenieursbureau Wiggers als constructeur,  J. van Toorenburg als adviseur installaties en DGMR als adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid. De fraaie renders zijn gemaakt, van ons 3D Model, door Parallel. Bouwkostenbegeleiding door Ingenieursbureau Multical.