Wij werken voor
Aannemers

Het moment dat de aannemer aan tafel schuift vindt LMV het interessants. Samen het ontwerp doorlopen met diegene die het gebouw daadwerkelijk gaat bouwen. Het ontwerp zodanig uitwerken en detailleren zodat de aannemer het eenvoudig kan bouwen. Voor ondersteuning bij een design + build opdracht, met maximale afstemming tussen het ontwerp en bouw, is LMV de flexibele tekencapaciteit van de aannemer.

Diensten voor Aannemers

Bouwkundig tekenwerk

Het vervaardigen van allerlei tekenwerk is onze specialisme. Het tot in detail uitwerken van een ontwerp, waarbij de architectuur, bouwmethodiek en de huidige bouwregelgeving wordt verwerkt op tekening. Van ontwerptekeningen tot werktekeningen, alle fasen onder controle. Het maken van verkooptekeningen, splitsingstekeningen, revisietekeningen, ontruimingsplannen, het digitaliseren van analoge tekeningen en het inmeten van gebouwen, is ook een veel geleverde dienst.

Aanvragen vergunningen

Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning nodig. Het verkrijgen van de benodigde vergunning, met de wirwar van de huidige diversiteit aan regelgeving, nemen wij de opdrachtgever uit handen. Hiervoor schakelen wij niet alleen onze kennis in maar ook die van gedegen en ervaren constructeurs en adviseurs.

Bestekken

De technische omschrijving van het te bouwen gebouw kunnen wij voor u opstellen. De administratieve, juridische en technische bepalingen, de materialen en uitvoeringsvoorwaarden kunnen hierin worden omschreven.

NEN2580 tekenwerk

Het in kaart brengen van de m2 van een gebouw conform de NEN2580 is een veel geleverde dienst. Ondanks dat wij niet gecertificeerd zijn, is LMV inhoudelijk bekend met de norm en kunnen wij de m2 middels duidelijke tekeningen inzichtelijk maken.

Contact

Marcel Vermeer

Heeft u vragen? Bel op 06-42010416 of stuur ons een e-mail.

E-mail

Selectie projecten

155 appartementen Mercuriusweg Delft

Van Wijnen West

Transformatie Confectiefabriek Rotterdam

Dura Vermeer Heyma Rotterdam

Wij werken ook voor

Architecten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvragen vergunningen
  • Bestekken en Begrotingen
  • Presentatie tekenwerk
  • Toetsing bouwregelgeving
Lees meer

Particulieren

  • Bouwbegeleiding
  • Uitwerking bouwplannen
  • Aanvragen vergunningen
Lees meer